PROJECT DETAILS

EEN UNIEK PROJECT IN DE WERELD

Park 20 | 20 is het eerste en enige project in de wereld dat is gebouwd vanuit de principes van C2C. Het unieke project maakt het mogelijk onze ambities voor een geheel circulaire economie waar te maken. Park 20 | 20 is het levende bewijs dat de mens, zijn omgeving en de financiën samen het fun-dament vormen voor de haalbaarheid van dit bedrijvenpark. De kwaliteit van ruimte, gebouwen en natuur hebben een direct effect op het functioneren en het plezier van de werknemers. Meer presta-tie en minder ziekteverzuim zijn onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de mensen die er wer-ken. (bron: Delta Development Group certified door KPMG).

Als officiële partner van Park 20 | 20 levert Graphenstone aan alle bedrijven de meest ecologische en natuurlijke verfproducten, Graphenstone levert circulaire verfsystemen uit de Premium Range.


  • Graphenstone Park 2020. Cradle to Cradle.
  • Graphenstone Park 2020. Cradle to Cradle.
  • Graphenstone Park 2020. Cradle to Cradle.
  • Graphenstone Park 2020. Cradle to Cradle.
  • Graphenstone Park 2020. Cradle to Cradle.
  • Graphenstone Park 2020. Cradle to Cradle.

Volgend project:

> The Living House