• Graphenstone Ecological Housing
  DUURZAAM APPARTEMENT
  GREEN BUILDING
  CONSTRUCTIE 100% ECOLOGISCH
PROJECT DETAILS

HET GEZONDSTE APPARTEMENT VAN SPANJE.

Het gezondste appartement van Spanje is een project van Real estate ontwikkelaar Privalore . Het merendeel van de 540 appartementen is gebouwd volgens de strenge normen van de WELL Building Standard® . Zij hanteren 7 criteria, te weten: lucht, water, licht, voeding, fitness, comfort en psyche . Al deze criteria werken samen en zorgen voor een hoge mate van gezondheid en welzijn van de bewo-ners.

Voor dit project zijn verfsystemen van Graphenstone toegepast omdat deze geen VOC- emissie bevat-ten, vrij zijn van toxische stoffen en voorzien van de meest duurzame certificaten. In combinatie met een bouwproces zonder afval, waarbij tevens speciale verf is toegepast vanwege de bescherming te-gen schadelijke electromagnetische en radioactieve straling in de slaapkamers van de bewoners.
 • Graphenstone Ecological Housing
 • Graphenstone Ecological Housing
 • Graphenstone Ecological Housing
 • Graphenstone Ecological Housing
 • Graphenstone Ecological Housing
 • Graphenstone Ecological Housing